Gaeilge: Imreoirí/Bainisteoirí

Imreoirí / Bainisteoirí : Players / Managers

Na Comórtais
• All Ireland Championship....Craobh na hÉireann
• Leinster Championship....Craobh Laighean
• Munster Championship....Craobh na Mumhan
• Ulster Championship....Craobh Uladh
• Connaught Championship....Craobh Chonnacht
• All Ireland Club Championship....Clubchraobh na hÉireann
• Christy Ring Cup....Corn Christy Ring
• Nicky Rackard Cup....Corn Nicky Rackard
• Sam Maguire Cup....Corn Mhic Uidhir
• Liam McCarthy Cup....Corn Mhic Cárthaigh
• National League....An tSraith Náisiúnta
• Railway Cup....Corn an Bhóthair Iarainn

Na Gráid
• Sinsear....Senior
• Sóisear....Junior
• Mionúr....Minor
• Na Sinsir....Seniors
• Na Sóisir....Juniors
• Na Mionúir....Minors
• Faoi Bhliain is Fiche....Under 21
• Idirmheánach....Intermediate
Téarmaíocht le húsáid i rith cluichí
• Go n-éirí leo....good luck to them
• Bhí mí-ádh orthu....they were unlucky
• Fuair sé cúl....he scored a goal
• Theip air scóráil....he failed to score
• Bhí bua éasca acu....they won easily
• Tá siad ar comhscór....they are level
• Is beag atá eatarthu....they are very close
• Níl ach cúilín eatarthu....there is only a point between them
• I ndeireadh na dála....in the end
• Sárchluiche a bhí ann....it was a great game
• Bhí sé ar fheabhas/thar barr....he played very well
• Cluiche den scoth/iontach a bhí ann....it was an excellent game
• Rogha na coitiantachta....the favourite
• Cúl gleoite/álainn....a beautiful goal
• Tá sé ag imirt as a chraiceann....he is playing a blinder
• Bhain sé craitheadh as an eangach/líontán....he shook the net
• Tá slua mór i láthair inniu....there is a large attendance today
• Tá an áit plódaithe/dubh le daoine....the place is packed
• Tá an cluiche seo idir dhá cheann na meá....this game is very evenly balanced
• Tá sé ag imeacht den pháirc....he is leaving the field
• An pháirc imeartha....the playing pitch
• Tá sé gortaithe go dona....he is badly injured
• Tá sé ag cur fola....he is bleeding
• Tá ionadaí ag teach ar an bpáirc ina áit....a substitute is coming on to replace him
• Tá sé á iompar ar shínteán....he is being carried on a stretcher
• Tá an cluiche thart....the game is over
• Tá an t-am caite/istigh....time is up
• Tá a rás rite....his race is run
• Cuireadh an cluiche ar ceal....the game was called off
• Beidh athimirt ann....there will be a replay
• Chur sé an tsaorchic/saorphoc, an chic/poc pionóis ar foraoil/ar strae/amú....he sent the free kick/puck penalty kick/puck wide
• Scóráil sí cúl/cúilín....she scored a goal/point

Cluichí
• Caid/Peil Ghaelach....Gaelic Football
• Iomáint / Iománaíocht....Hurling
• Peil na mBan....Ladies Football
• Camógaíocht....Camogie
• Liathróid Láimhe....Handball
• An Cluiche Corr....Rounders

Cluichí Eile
• Sacar....Soccer
• Rugbaí....Rugby
• Cispheil....Basketball
• Eitpheil....Volleyball
• Hacaí....Hockey
• Rásaíocht Capall/Con....Horse/Dog Racing
• Lúthchleasaíocht....Athletics
• Dornálaíocht....Boxing
• Bádóireacht....Boating
• Seoltóireacht....Sailing
• Leadóg....Tennis
• Leadóg bhoird....Table tennis
• Galf....Golf
• Mionghalf / Áin agus Amas....Pitch and Putt

Car Insurance Ireland
site designed & developed by Sportsmanager.ie