Surnames (Sloinnte)
Sloinnte Surnames
Béarla/ Gaeilge. Firinsneach/Baininsneach
 
*Please note that this is not an exhaustive list and that every club has access to the GAA Online Registration System which automatically translates both first and surnames. 
 
Andrews Mac Aindriú/Nic Aindriú
Bannon Ó Banáin/Ní Bhanáin
Barden Ó Bárdáin/Ní Bhárdáin
Barry de Barra/de Barra
Bastic de Bostóc/de Bostóc
Bennett Mac Beinéid/Nic Bheinéid
Bergin Ó Beirgin / Ó hAimhirgin ó Ní Bheirgin / Ní Aimhirgin
Berry Ó Béara/Ní Bhéara
Bevans Ó Beibhin/Ní Bheibhin
Bonner Ó Cnáimhsí / Mac Cnáimhsí ó Ní Chnáimhsí / Nic Cnáimhsí
Bracken Ó Breacáin/Ní Bhreacáin
Brady Mac Brádaigh/Nic Bhrádaigh
Breen Mac Braoin/Nic Bhraoin
Brennan Ó Braonáin/Ní Bhraonáin
Brogan Ó Brógáin/Ní Bhrógáin
Brophy Ó Bróithe/Ní Bhróithe
Brosnan Ó Brosnacháin/Ní Bhrosnacháin
Browne/Brown de Brún/de Brún
Burke de Búrca/de Búrca
Byrne Ó Broin/Ní Bhroin
Byron Ó Beirn/Ní Bheirn
Cahill Ó Cathail/Ní Chathail
Callaghan Ó Ceallacháin/Ní Cheallacháin
Callan Ó Cathláin/Ní Chathláin
Carbery Ó Cairbre / Mac Cairbre Ní Chairbre / Nic Cairbre
Carroll Ó Cearúill/Ní Chearúill
Carter Mac Artúir/Nic Artúir
Cartin Mac Artáin/Nic Artáin
Cassidy Ó Caiside / Ó Casaide Ní Chaiside / Ní Chasaide
Clancy Mac Lannchaidh/Nic Lannchaidh
Clarke Ó Cléirigh/Ní Chléirigh
Cleere de Cléir/de Cléir
Cluxton Clucstan/Chlusctan
Clynch Clinse/Chlinse
Coady Mac Óda/Nic Óda
Colfer Coilféir/Choilféir
Conefrey Mac Confraoich/Nic Confhraoich
Connaughton Ó Connachtáin/Ní Chonnachtáin
Conroy Ó Conraoi/Ní Chonraoi
Conway Ó Conbhuí/Ní Chonbhuí
Coogan Ó Cuagáin/Ní Chuagáin
Coone Mac Cuinneagáin/Nic Chuinneagáin
Cooper Cúipéir/Chúipéir
Corcoran Ó Corcáin/Ní Chorcáin
Coughlan Ó Cochláin/Ní Chochláin
Coyle Mac Giolla Chomhaill/Nic Giolla Chomhaill
Crawford Mac Raith / Mac Crábhagáin Nic Raith / Nic Crábhagáin
Cuddy Ó Cuidithigh/Ní Chuidithigh
Cullen Ó Cuilinn/Ní Chuilinn
Culleton Mac Collatáin/Nic Collatáin
Cummins Ó Comáin/Ní Chomáin
Curran Ó Corráin/Ní Chorráin
Curtin Mac Cuirtín/Nic Cuirtín
Curtis de Cuirtéis/de Cuirtéis
Dalton Daltúin/Dhaltúin
Daly Ó Dálaigh/Ní Dálaigh
Daniels Ó Dónaill/Ní Dhónaill
Darcy Ó Dorchaí/Ní Dhorchaí
Davitt Mac Daibhéid/Nic Dhaibhéid
Deehan Ó Díochon/Ní Dhíochon
Deeley Ó Duíghiolla/Ní Dhuíghiolla
Delaney Ó Dúláinne/Ní Dhúláinne
Dillon Diolún/Dhiolún
Dolan Ó Dúláin/Ní Dhúláin
Donnellan Ó Dónalláin/Ní Dhónalláin
Donnelly Ó Donnaile/Ní Dhonnaile
Donohue/Donoghue Ó Donnchú/Ní Dhonnchú
Dowd Ó Dúda/Ní Dhúda
Doyle Ó Dúghaill/Ní Dhúghaill
Duffy Ó Dufaigh/Ní Dhufaigh
Dunbar Ó Dúnbarra/Ní Dhúnbarra
Dunne Ó Doinn/Ní Dhoinn
Earley Ó Mochóir/Ní Mhochóir
Egan Mac Aogáin/Nic Aogáin
Ellis Mac Eilis/Nic Eilis
Ennis Mac Aonais/Nic Aonais
Fagan Ó Faogáin/Ní Fhaogáin
Fallon Ó Fallúin/Ní Fhallúin
Farrell Ó Fearghail/Ní Fhearghail
Farrelly Ó Faircheallaigh/Ní Fhaircheallaigh
Fennan Ó Fionnáin/Ní Fhionnáin
Fennell Ó Fionnail/Ní Fhionnail
Fennelly Ó Fionnalaigh/Ní Fhionnalaigh
Fitzgerald Mac Gearailt/Nic Gearailt
Fitzhenry Mac Éinrí/Nic Éinrí
Fitzpatrick Mac Giolla Phádraig/Nic Giolla Phádraig
Flynn Ó Floinn/Ní Fhloinn
Fogarty Ó Fógartaigh/Ní Fhógartaigh
Foley Ó Foghlú/Ní Fhoghlú
Forde Mac Giollarnáth/Nic Giollarnáth
Fox Ó Sionnaigh/Ní Shionnaigh
Franks de Frainc/de Frainc
Furlong Furlong/Fhurlong
Gannon Mac Fhionnáin/Nic Fhionnáin
Garvan Ó Garbháin/Ní Gharbháin
Gavin Ó Gáibhín/Ní Gháibhín
Geraghty Mac Oireachtaigh/Nic Oireachtaigh
Ghee Mac Aoidh/Nic Aoidh
Gill Mac an Ghaill/Nic an Ghaill
Gilleran Mac Giollaráin/Nic Giollaráin
Glennon Mac Leannáin/Nic Leannáin
Glynn Mac Fhloinn/Nic Fhloinn
Goggins Gógan/Gógan
Goss Goss/Goss
Greene Ó hUaine/Ní Uaine
Grennan Ó Grianáin/Ní Ghrianáin
Griffin Mac Gribhthín/Nic Gribhthín
Grimes Ó Gréacháin/Ní Ghréacháin
Hammon Ó hAdhmaill/Ní Adhmaill
Hannify Ó hAinbhith/Ní Ainbhith
Hannon Ó hAnnáin/Ní Annáin
Hanrahan Ó hAnracháin/Ní Anracháin
Hassett Ó hAisí/Ní Aisí
Hayden Ó hEideáin/Ní Eideáin
Healy Ó hÉilí/Ní Éilí
Heavey Ó hÉamhaigh/Ní Eamhaigh
Heavin Ó hEimhín/Ní Eimhín
Hegarty Ó hÉigeartaigh/Ní Éigeartaigh
Henry Mac Éinrí/Nic Éinrí
Hilliard Hilliard/Hilliard
Hoey Ó hEochaidh/Ní Eochaidh
Horan Ó hÓráin/Ní Óráin
Hudson Hudson/Hudson
Hyland Ó hAoláin/Ní Aoláin
Jacob Iácób/Iácób
Jordan Mac Shiúrtáin/Nic Shiúrtáin
Kavanagh Caomhánach/Chaomhánach
Keaney Ó Cianaigh/Ní Chianaigh
Keenan Mac Fhinín/Nic Fhinín
Kehoe Mac Eochaidh/Nic Eochaidh
Kellaghan Ó Céileacháin/Ní Chéileacháin
Kelly Ó Ceallaigh/Ní Cheallaigh
Kenna Mac Cionaoith/Nic Cionaoith
Kennedy Ó Cinnéide/Ní Chinnéide
Kenny Ó Cionaoith / Ó Cionnaith Ní Chionaoith / Ní Chionnaith
Keogh Mac Eochaidh/Nic Eochaidh
Kermath Mac Diarmada/Nic Dhiarmada
Kilmartin Mac Giolla Mhártain/Nic Giolla Mhártain
King Ó Cionga/Ní Chionga
Kirby Ó Ciarba / Ó Ciarmhaic Ní Ciarba / Ní Chiarmhaic
Lally Ó Maolalaidh Ní Mhaolalaidh
Lane Ã“ Laighin/Ní Laighin 
Lennon Ó Leannáin/Ní Leannáin
Lonergan Ó Longargáin/Ní Longargáin
Lynch Ó Loingsigh/Ní Loingsigh
Lyng Ó Loinn/Ní Loinn
Lyons Ó Laighin / Ó Liatháin Ní Laighin / Ní Liatháin
Madden Ó Madáin/Ní Mhadáin
Magee Mac Aoidh/Nic Aoidh
Maguire Mac Uidhir/Nic Uighir
Maher Ó Meachair/Ní Mheacair
Mahon Mac Mathúna/Nic Mhathúna
Mangan  Ã“ Mongáin/Ní Mhongáin
Manning Ó Mainnín/Ní Mhainnín
Martin Ó Mairtín/Ní Mhairtín
McAndrew Mac Aindriú/Nic Aindriú
McCarthy Mac Carthaigh/Nic Carthaigh
McCormack Mac Cormaic/Nic Cormaic
McDermot(t) Mac Diarmada/Nic Dhiarmada
McDonald Mac Dónaill/Nic Dhónaill
McDonnell Mac Dhónaill/Nic Dhónaill
McElroy Mac Giolla Rua/Nic Giolla Rua
McElvaney Mac Giolla Mheana/Nic Giolla Mheana
McEneaney Mac an Déanaigh/Nic an Déanaigh
McEvoy Mac Fhíobhuí/Nic Fhíobhuí
McGee Mac Aoidh/Nic Aoidh
McGrath Mac Craith/Nic Craith
McLoughlin Mag Lochlainn/Nig Lochlainn
McMahon Mac Mathúna/Nic Mhathúna
McManus Mac Mánais/Nic Mhánais
McNamee Mac Con Midhe/Nic Con Midhe
Minnock Ó Muineog/Ní Mhuineog
Minogue Ó Muineog/Ní Mhuineog
Molloy Ó Maolmhuaidh/Ní Mhaolmhuaidh
Moore Ó Mórdha/Ní Mhórdha
Morris Ó Muiris/Ní Mhuiris
Mullally Ó Maolalaidh/Ní Mhaolalaidh
Mullaney Ó Maoileanaigh/Ní Mhaoileanaigh
Mullarkey Ó Maoilearca/Ni Mhaoilearca
Mulligan Ó Maolagáin/Ní Mhaolagáin
Mullins Ó Maoláin/Ní Mhaoláin
Munnelly Ó Maonaile/Ní Mhaonaile
Murphy Ó Murchú/Ní Mhurchú
Mynes Mac Maonais/Nic Mhaonais
Newmann Nuaman/Nuaman
Nolan Ó Nualláin/Ní Nualláin
Nugent  Nuinseann / Mag Uinseannáin Nuinseann / Nig Uinseannáin
O’Brien Ó Briain/Ní Bhriain
O’Callaghan Ó Ceallacháin/Ní Cheallacháin
O’Connell Ó Conaill/Ni Chonaill
O’Connor Ó Conchubhair/Ní Chonchubhair
O’Driscoll Ó Drisceoil/Ní Dhrisceoil
O’Gorman Ó Gormáin/Ní Ghormáin
O’Hara Ó hEára/Ní Eára
O’Keeffe Ó Caoimh/Ní Chaoimh
O’Meara Ó Meára/Ní Mheára
O’Neill Ó Néill/Ní Néill
O'Sullivan Ó Suilleabháin 
Parlon Mac Parthaláin/Nic Phathaláin
Pender Piondar/Phiondar
Phelan Ó Faoláin/Ní Fhaoláin
Power de Paor/de Paor
Quinn Ó Coinn / Mac Coinn Ní Choinn / Nic Coinn
Reidy Ó Riada/Ní Riada
Reilly Ó Raghallaigh/Ní Raghallaigh
Reynolds Mac Raghnaill/Nic Raghnaill
Rice Rís/Rís
Roberts/Mac Roibeaird Nic Roibeaird
Robinson Mac Róibín/Nic Róibín
Roche de Róiste/de Róiste
Rooney Ó Ruanaidh/Ní Ruanaidh
Rossiter Rosaitear/Rosaitear
Rowney Ó Ruanaidh/Ní Ruanaidh
Russell Ruiséil/Ruiséil
Ruth Rút/Rút
Ryan Ó Riain/Ní Riain
Shannon  Ã“ Seanáin/Ní Sheanáin
Sheehan Ó Síocháin/Ní Shíocháin
Sheridan Ó Sirideáin/Ní Shirideáin
Smith Mac Gabhann/Nic Gabhann
Smyth Mac Gabhann/Nic Gabhann
Stafford Stafort/Stafort
Stakelum de Stáclam/de Stáclam
Stanfield de Stanfort/de Stanfort
Sweeney Mac Suibhne Nic Shuibhne
Taner Tanúir/Thanúir
Travers Ó Treabhair/Ní Threabhair
Vaughan Uachan/Uachan
Walker Mac Siúlaí/Nic Siúlaí
Wallace Bhailis/Bhailis
Walsh Breathnach / Breatnach Bhreathnach / Bhreatnach
Ward Mac an Bhaird/Nic an Bhaird
Watters Mac Uaitéir/Nic Uaitéir
Whelan Ó Faoláin/Ní Fhaoláin
White de Faoite/de Faoite
Young de Siún / Ó hÓgáin de Siún / Ní Ógáin
Car Insurance Ireland
site designed & developed by Sportsmanager.ie