Counties and Provinces

Cúigí agus Contaetha Provinces/Counties

Leinster Laighin....Cúige Laighean 
Dublin Baile Átha Cliath....Contae Bhaile Átha Cliath
Carlow Ceatharlach....Contae Cheatharlach
Kilkenny Cill Chainnigh....Contae Chill Chainnigh
Kildare Cill Dara....Contae Chill Dara
Wicklow Cill Mhantáin....Contae Chill Mhantáin
Westmeath An Iarmhí....Contae na hIarmhí
Laois Laois....Contae Laoise
Wexford Loch Garman....Contae Loch Garman
Longford An Longfort....Contae an Longfoirt
Louth Lú....Contae Lú
Meath An Mhí....Contae na Mí
Offaly Uíbh Fhailí....Contae Uíbh Fhailí
 
Ulster Ulaidh....Cúige Uladh
Antrim Aontroim....Contae Aontroma
Armagh Ard Mhacha....Contae Ard Mhacha
Cavan An Cabhán....Contae an Chabháin
Derry Doire....Contae Dhoire
Down An Dún....Contae an Dúin
Donegal Dún na nGall....Contae Dhún na nGall
Fermanagh Fear Manach....Contae Fhear Manach
Monaghan Muineachán....Contae Mhuineacháin
Tyrone Tír Eoghain....Contae Thír Eoghain
 
Connacht Connachta....Cúige Chonnacht
Galway Gaillimh....Contae na Gaillimhe
Leitrim Liatroim....Contae Liatroma
Mayo Maigh Eo....Contae Mhaigh Eo
Roscommon Ros Comáin....Contae Ros Comáin
Sligo Sligeach....Contae Shligigh
 
Munster Mumhain....Cúige Mumhan
Kerry Ciarraí... .Contae Chiarraí
Clare An Clár.. ..Contae an Chláir
Cork Corcaigh.. ..Contae Chorcaí
Limerick Luimneach.. . .Contae Luimnigh
Waterford Port Láirge.... Contae Phort Láirge
Tipperary Tiobraid Árann....Contae Thiobraid Árann 
Car Insurance Ireland
site designed & developed by Sportsmanager.ie